Start

Nytt datum för årsmötet!

Välkommen till klubbens årsmöte.

Måndag 9/4, kl. 18:30

Tyréns lokaler, Smedjegatan 24, Luleå, våning 7.

 

 

När tillhörande dokument finns framme kommer dessa att länkas till ovanstående lista.

 

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor innan årsmötet för att hinna behandlas.

Motioner skickas med mail till info@luleasvampklubb.se

alternativt med post till

Luleå Svampklubb, Göran Lidén

Malmuddsvägen 6

972 45 Luleå

9 April kl. 18:30:

Årsmöte

 

 

 

Verksamhetsplan

Läs mer...

Då är det dax att betala medlemsavgiften för 2018!

 

 

Det är dags att betala in medlemsavgifter för 2018.

 

Nya och gamla medlemmar betalar in 100 kr till bankgiro 312-1316.

 

I meddelandet vill vi ha följande uppgifter:

Mobilnummer, för- och efternamn, mailadress, adress och personnummer (ååmmdd).

rymmer du inte alla uppgifter komplettera med ett mail till info@luleasvampklubb.se.

 

När vi registrerat inbetalningen får ni inloggningsuppgifter till vår medlemsblogg

med nyhetsbrev mm.

9 April, 18:30

Årsmöte 2018

På gång...

Läs mer...

På gång...

Läs mer...

På gång...

Läs mer...

På gång...

Läs mer...

Luleå svampklubb

Malmuddsvägen 6

97245 LULEÅ

bg. 312-1316

org.nr. 802489-4001

Kontakta oss via mail

info@luleasvampklubb.se

eller ring vår ordförande

Göran Lidén 070 - 369 14 80

Webbansvarig

Lena Lindqvist

lena.lindqvist@telia.com