Medlem

Du som redan är medlem. Klicka nedan och logga in på medlemssidanJu fler plockare – desto mer svampsoppa!

Vi i valberedningen söker kandidater till 2020 års styrelse. Föreningen ska främja människors svampintresse och sprida kunskap om svamp och dess användning genom olika aktiviteter, som exkursioner, utställningar, föredrag, svamp som mat m.m. Styrelsen leder detta arbete och tar vid behov hjälp av arbetsgrupper som ansvarar för aktiviteter och särskilda projekt.

Vi vill ha en jämlik styrelse med bred kompetens som representerar medlemmarna på bästa sätt.

Vi kommer att skicka ut en enkät inom kort för att få fram förslag på personer som kan sitta i styrelsen eller vara med och hjälpa till i olika svampprojekt. Man kanske skulle kunna vända upp och ner på det gamla ordspråket och säga:

- Ju fler plockare desto mer svampsoppa!
Om du redan nu är intresserad av att delta mer aktivt i klubben kontakta Roger Eliasson mail: förnamn.efternamn kanelbulle  stralita.com eller Ingrid Vesterlund mail: förnamn.efternamn kanelbulle gmail.com
Välkommen att bli medlem 2019!

Alla är välkomna!


Det är dags att betala in medlemsavgifter för 2019.


Nya och gamla medlemmar betalar in 100 kr till bankgiro 312-1316.


I meddelandet vill vi ha följande uppgifter:

Mobilnummer, för- och efternamn, mailadress, adress.

rymmer du inte alla uppgifter komplettera med ett mail till info@luleasvampklubb.se.


När vi registrerat inbetalningen får ni inloggningsuppgifter till vår medlemsblogg

med nyhetsbrev mm.


Försäkring


En del föreningar har tecknat försäkringar för sina medlemmar under aktiviteter. Luleå svampklubb har valt att inte teckna en olycksfalls försäkring.

Var och en som deltar i aktiviteter rekomenderas  att ha ett eget försäkringsskydd ifall olyckan är framme.


Bästa medlemmar!

Så här loggar du in på medlemssidan...

Har du problem med inloggning till vår medlemsblogg så kontakta mig, Carina Olofsson, så ordnar jag ett nytt lösenord åt dig.

Karljohan  (Boletus edulis)

Luleå svampklubb

Malmuddsvägen 6 

97245 LULEÅ

bg. 312-1316

org.nr. 802489-4001

Kontakta oss via mail

info@luleasvampklubb.se

eller ring vår ordförande

Börje Ulander 070 - 638 93 35

Webbansvarig

Carina Olofsson

carina.olofsson72@gmail.com