Recept

Recept

Här samlar vi våra favoritreceptoch annat som rör tillredning av svamp.


Skicka gärna ditt favoritrecept till webansvarig så läggs det ut här.

Luleå svampklubb

Malmuddsvägen 6 

97245 LULEÅ

bg. 312-1316

org.nr. 802489-4001

Kontakta oss via mail

info@luleasvampklubb.se

eller ring vår ordförande

Börje Ulander 070 - 638 93 35

Webbansvarig

Carina Olofsson

carina.olofsson72@gmail.com