KLUBBEN

Luleå svampklubb

Svampklubben är en ideell förening. Genom vår verksamhet vill vi främja människors svampintresse och sprida kunskap om svamp och dess användning. Vi genomför löpande olika aktiviteter som exkursioner, utställningar, föredrag, kurser med mera.

Har du förslag på aktiviteter så kontakta gärna vår ordförande Göran Lidén, goran.liden@telia.com, 070 - 369 14 80.

Klubbens stadgar hittar du här.

Klubbens Svampkonsulenter

Svampkonsulenterna är utbildade på universitetsnivå och väldigt kunniga och intresserade av svamp. Har du funderingar eller vill du ha hjälp med att identifiera okända svampar kan du vända dig till en svampkonsulent.

Göran Lidén, goran.liden@telia.com, 070 - 369 14 80

Gunvor Forsell, 070 - 308 29 87

Roger Eliasson, 070 - 662 88 32

Catarina Hansson, 070 - 394 87 81

Margareta Nilsson

Lisa Persson-Dahlén, 070 - 252 99 16

Hans-Erik Öster, 070 - 559 62 28

Barbro Engström, 070 - 249 78 66