KLUBBEN

Stadgar

Informationsblad

Klubbfolder vikbar
Klubbens Svampkonsulenter


Svampkonsulenterna är utbildade på universitetsnivå och väldigt kunniga och intresserade av svamp.


Har du funderingar eller vill du ha hjälp med att identifiera okända svampar kan du vända dig till en svampkonsulent.


Göran Lidén, goran.liden@telia.com,  070 - 369 14 80

Gunvor Forsell,070 - 308 29 87

Roger Eliasson, 070 - 662 88 32

Catarina Hansson, 070 - 394 87 81

Margareta Nilsson,

Lisa Persson-Dahlén, 070 - 252 99 16

Hans-Erik Öster, 070 - 559 62 28

Barbro Engström, 070 - 249 78 66


Luleå svampklubb

Malmuddsvägen 6 

97245 LULEÅ

BG: 312-1316

org.nr.: 802489-4001

Kontakta oss:

info@luleasvampklubb.se 

ordföranden Göran Lidén 070-369 14 80 eller via Facebookgruppen Luleå svampklubb.

Webbansvarig:

Petra Wikström