GDPR

Integritetsprinciper 20240626


Luleå Svampklubb behandlar dina personuppgifter i enlighet med svensk lag och den nu gällande dataskyddsförordningen (GDPR). När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade, har du rätt till den informationen som vi nu tillhandahåller dig. All registrering av personuppgifter kräver att medlemmar har gett sitt samtycke att så sker.


Du kan alltid känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utanför vårt uppdrag. Luleå Svampklubb är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt (GDPR) och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på ett sätt som följer den gällande lagstiftningen.


Personuppgifterna handläggs av vår registeransvarige, som utses på nytt vid varje konstituerande möte efter årsmötet.

Dennes uppgift är att:

  • Att föra in de uppgifter som behövs.
  • Att uppdatera registret när ändring av uppgifter tillkommer.
  • Att ta bort de personuppgifter som inte är aktuella, till exempel om en person upphör att vara medlem.
  • En viktig del i handläggningen är att gamla uppgifter om medlemskap bör raderas när de blir inaktuella efter tre år.


När samlar vi in dina personuppgifter?

När du blir medlem i Luleå Svampklubb samlar vi uppgifter om namn, postadress, kontaktuppgifter och betalningsuppgifter.

När du prenumererar på vårt medlemsutskick samlar vi uppgifter om namn, postadress, e-post samt telefon.


Varför sparar vi dina personuppgifter?

Luleå Svampklubb sparar och behandlar dina personuppgifter i vårt medlemsregister för att kunna fullfölja våra förpliktelser gentemot dig som medlem i Luleå Svampklubb eller prenumererar på vårt medlemsutskick.


Du kan alltid komma i kontakt med oss i Luleå Svampklubb genom att skicka e-post till info@luleasvampklubb.se.