Om Luleå Svampklubb

Den 6 maj 2014 var en historisk afton då bildades en ny förening i Luleå – Luleå Svampklubb. Ett tjugotal intresserade hade samlats för att ha ett första konstituerande årsmöte med därpå följande konstituerande styrelsemöte.

Luleå Svampklubb är en ideell förening. Vi vill att vår verksamhet ska bidra till att öka kommuninvånarnas svampintresse och kunskap om svamp. Vår verksamhet består av olika aktiviteter, som exkursioner, utställningar, föredrag, svamp som mat med mera.

Så här blir du medlem!


Medlemsavgiften är endast 100 kr per år och betalas till bankgiro 312-1316.
Det går även att betala medlemsavgiften via Swish 123 103 99 65.


Som medlem deltar du gratis på alla våra träffar/exkusioner (icke medlemmar betalar 60 kr vid varje exkusion). Vid exkursioner där transport behövs, till exempel skärgårdsturer, betalar medlemmen självkostnadspris för biljetten.


I meddelandet / ocr-fältet skriver du in följande uppgifter:

 • För- och efternamn
 • Mobilnummer
 • Mailadress
 • Postadress


Om inte alla uppgifter får plats så kan du komplettera med ett mail till info@luleasvampklubb.se. När vi registrerat inbetalningen får ni ett välkomstbrev med generell information.


Hur länge gäller medlemskapet?

Medlemskapet gäller för innevarande kalenderår, fram till 31:a december samma år du blivit medlem. Efter årsskiftet är du välkommen att förnya ditt medlemskap.

Styrelsen 2022


 • Ordförande: Göran Lidén, goran.liden@gmail.com, 070 369 14 80
 • Kassör och egisteransvarig: Jesper Andersson
 • Vice ordförande och sekreterare: Petra Wikström, petra@kollijox.com, 070 633 74 88
 • Ledamot: Birgit Lovén
 • Ledamot: Siv Suikki
 • Ledamot: Torbjörn Holmqvist
 • Suppleant: Desireé Grönberg
 • Suppleant: Gunvor Forsell


 • Revisor: Marianne Björn
 • Revisorssuppleant: Anita Vikström


 • Valberedning:
  Roger Eliasson
  Jeanette Palo (sammankallande)


Kontakta styrelsen: info@luleasvampklubb.se

GDPR: Läs om hur vi behandlar personuppgifter.