Om Luleå Svampklubb

Under 2022 planerar vi bland annat:


 • Svampkurser för nybörjare. Vi tar det från grunden. Kurserna är lämpliga för nybörjare och för alla som vill friska upp minnet.
 • Tisdagsexkursionerna. Våra uppskattade utflykter på tisdagskvällar under svampsäsong, korta och stadsnära utflykter, för att så många som möjligt ska kunna hinna vara med efter jobbet.
 • Halvdagsexkursioner på helger. Runt om i kommunen finns fina naturområden med lovande svampmarker som vi kommer att besöka.
 • Vi hoppas även kunna genomföra skärgårdsutflykt med svampplockning.
 • Vi vill också genomföra kurser med temat svamp som mat.
 • Finns intresse så önskar vi även arrangera kurs i garnfärgning med svamp samt en kurs om att gjuta svampar i betong/cement.
 • Studiebesök och föreläsningar finns också med planeringen. Tipsa gärna klubben om vad du är intresserad av.

Välkommen som medlem i Luleå Svampklubb 2022

Så här blir du medlem!


Medlemsavgiften är endast 100 kr per år och betalas till bankgiro 312-1316.
Det går även att betala medlemsavgiften via Swish 123 103 99 65.


Som medlem deltar du gratis på alla våra träffar/exkusioner (icke medlemmar betalar 60 kr vid varje exkusion). Vid exkursioner där transport behövs, till exempel skärgårdsturer, betalar medlemmen självkostnadspris för biljetten.


I meddelandet / ocr-fältet skriver du in följande uppgifter:

 • För- och efternamn
 • Mobilnummer
 • Mailadress
 • Postadress


Om inte alla uppgifter får plats så kan du komplettera med ett mail till info@luleasvampklubb.se. När vi registrerat inbetalningen får ni ett välkomstbrev med generell information.


Hur länge gäller medlemskapet?

Medlemskapet gäller för innevarande kalenderår, fram till 31:a december samma år du blivit medlem. Efter årsskiftet är du välkommen att förnya ditt medlemskap.

Styrelsen 2022


 • Ordförande: Göran Lidén, goran.liden@gmail.com, 070 369 14 80
 • Kassör och egisteransvarig: Jesper Andersson
 • Vice ordförande och sekreterare: Petra Wikström, petra@kollijox.com, 070 633 74 88
 • Ledamot: Birgit Lovén
 • Ledamot: Siv Suikki
 • Ledamot: Torbjörn Holmqvist
 • Suppleant: Desireé Grönberg
 • Suppleant: Gunvor Forsell


 • Revisor: Marianne Björn
 • Revisorssuppleant: Anita Vikström


 • Valberedning:
  Roger Eliasson
  Jeanette Palo (sammankallande)


Kontakta styrelsen: info@luleasvampklubb.se

GDPR: Läs om hur vi behandlar personuppgifter.