chaga

Sprängticka

Sprängticka, Inonotus obliquus, i folkmun ofta kallad Chaga, är en parasiterande svamp som växer på björk. I ett senare skede av livscykeln spränger den upp barken och växer ut med sin träkolsliknande fruktkropp. Den anses av en del ha en mängd hälsobringande egenskaper och påstås i en del kretsar att kunna boosta immunförsvaret. Forskning har, hittills, dock inte kunnat stödja dessa påståenden. 


Observera att den inte omfattas av allemansrätten. Du måste ha markägarens tillåtelse att plocka 


Klicka på länkarna för att öppna dokumenten.

Sprängticka (Inonotus obliquus)